ملاحظات گودبرداری با ماشین آلات عمرانی

از جمله ملاحظات گودبرداری با دستگاه های عمرانی باید به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد رمپ با عرض حداقل 4 متر که ماشین آلات عمرانی بتوانند از طریق آن رفت و آمد خود را انجام دهند. این رمپ باید به شکلی تعبیه گردد که استحکام لازم را جهت رفت و آمد ماشین آلات عمرانی داشته و عرض آن نیز به میزان لازم بیشتر از عرض ماشین مورد نظر باشد.

ملاحظات گودبرداری با ماشین آلات عمرانی

  • بررسی و کنترل کامل دستگاه حفاری (چون بیل مکانیکی) قبل از شروع کار و اطمینان از عملکرد صحیح آن + رفع هر گونه مشکل فنی (این مورد باید توسط فرد متخصص و کارشناس ماشین آلات حفاری صورت بگیرد و تنها تست عملکرد عادی، کافی نخواهد بود.)
  • فعال کردن جک ها (در صورتی که دستگاه حفاری هر گونه مشکل حتی کوچک فنی داشته باشد، اجرای پروژه به وسیله آن منتفی خواهد بود. متوقف شدن کار حفاری و گودبرداری به دلیل عیب تجهیزات، به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما باید از پیش نسبت به سلامت دستگاه اطمینان داشت.)
  • بررسی خاک و استحکام آن و تطابق با پلان گودبرداری
  • تعیین حاشیه استاندارد با خط لبه حفاری و گودبرداری


  • در نظر گرفتن دقیق سایر تجهیزات و تاسیسات از جمله کابل های برق، تاسیسات زمینی و غیره برای جلوگیری از هر گونه برخورد ماشین آلات حفاری با این تاسیسات که خود مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.

در نظر داشته باشید که موارد فوق تنها مربوط به ملاحظات ماشین آلات عمرانی بوده و همچنان موارد دیگری در خصوص ایمنی سازی محل گودبرداری باید مورد توجه قرار بگیرند.