گود برداری بیل مکانیکی سازه نگهبان گابیون

ملاحظات گودبرداری با ماشین آلات عمرانی شامل چه مواردی می شود؟

/post-4

گودبرداری می تواند با ریسک های زیادی برای تیم مجری و ساختمان های مجاور خود، همراه باشد. در شرایطی که آب های زیرزمینی سطح بالاتری داشته یا خاک زمین به اندازه کافی متراکم و مستحکم نباشد، این ریسک ها افزایش خواهند یافت. حال ببینیم ملاحظات گودبرداری با ماشین آلات عمرانی شامل چه مواردی می شود.