کامیون سنگین

ما ارزان ترین خدمات باربری و کرایه کامیون ولوو را با کامیون 10 چرخ در اختیار شما قرار می دهیم تا امکان جابجایی انواع بارها برای شما فراهم گردد