چهار سانتی

شن‌های درشت معروف به 4 سانتی برای تنظیم سطح و شیب بندی، سفت کاری زیر سطح، موارد تزیینی مثل حیاط و دور باغچه‌ها، جاده سازی، بتن سازی، پرکردن حفره‌ها، تاسیسات بزرگ شهری مثل لوله‌های بزرگ فاضلاب و آب، زیر سازی ریل قطار، وغیره استفاده می شوند.

  • ظرفیت بارگیری خاور 5-6 تن
  • ظرفیت بارگیری کامیون تک 10-14 تن
  • ظرفیت بارگیری کامیون جفت 24-30
  • با ظرفیت های دیگر طبق سفارش مشتری قابل عرضه می باشد، برای سفارش تماس بگیرید.