سنگ لاشه

با توجه به اینکه سنگ لاشه کانه هایی قابل تفکیک ندارند عمل آوری آن اقتصادی نیست. با توجه به این ویژگی این سنگ ها، سنگ تزیینی نیستند و بیشتر در صنعت کاربرد دارند. همچنین این سنگ ها در پی و دیوار، دیوارهای سنگی، راه سازی و … کاربرد دارند. این سنگ ها دارای مشخصه هایی از جمله نوع، بافت، وزن و مقاومت فشاری هستند.

  • ظرفیت بارگیری خاور 5-6 تن
  • ظرفیت بارگیری کامیون تک 10-14 تن
  • ظرفیت بارگیری کامیون جفت 24-30
  • با ظرفیت های دیگر طبق سفارش مشتری قابل عرضه می باشد، برای مشاوره و سفارش تماس بگیرید.